massage nam, massage sài gòn,
PhoneCó câu hỏi? Gọi (04) 6285.42.24 | Email: info@thaiduonghealth.vn
  • Hỗ trợ trực tuyến:
Matrix Forward Grouping and Crossmatch Card
Tên sản phẩm: Matrix Forward Grouping and Crossmatch Card
Sử dụng: Card khẳng định lại nhóm máu bệnh nhân và túi máu, làm phản ứng hòa hợp giữa máu bệnh nhân và máu túi máu ở các điều kiện.
Cấu trúc: A(ABO1) – B(ABO2) – D(Rh1) – ENZ(Neutral) – AHG – AHG
Quy cách đóng gói: 1 test/card, 24 card/hộp
Bảo quản: 18 – 25ºC

Quy trình sử dụng

I. Chuẩn bị mẫu

1. Chuẩn bị hồng cầu 0,8% của người cho và người nhận.
*Khuyến cáo: Tốt nhất nên dùng mẫu máu được chống đông bằng EDTA.
1.1. Đưa Diluent-2 về nhiệt độ phòng.
1.2. Bơm 1ml Diluent-2 vào 2 ống nghiệm sạch.
1.3. Thêm 10µl khối hồng cầu( hoặc 20µl máu toàn phần) trong đoạn dây túi máu vào, lắc trộn nhẹ nhàng.
Ta có dung dịch treo hồng cầu 0.8% để làm xét nghiệm.
2. Chuẩn bị số Card cần thiết.

II. Quá trình xét nghiệm

1. Viết tên bệnh nhân & mã số túi máu lên trên card.
2. Gỡ tấm lá nhôm một cách cẩn thận.
3. Nhỏ mẫu theo bảng dưới đây:

  A
(ABO1)
B
(ABO2)
D
(Rh1)
ENZ
Neutral
AHG AHG
HT người nhận - - - 25µl 25µl 25µl
HC người nhận 50µl 50µl 50µl - 50µl
HC người cho 50µl 50µl 50µl 50µl

50µl -

4. Ly tâm card
5. Đọc kết quả