massage nam, massage sài gòn,
PhoneCó câu hỏi? Gọi (04) 6285.42.24 | Email: info@thaiduonghealth.vn
  • Hỗ trợ trực tuyến:
Matrix AHG (Coombs) Test Card
Tên sản phẩm: Matrix AHG (Coombs) Test Card
Sử dụng: Card Coombs trực tiếp và gián tiếp, để làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc/định danh kháng thể bất thường.
Cấu trúc: AHG – AHG – AHG – AHG – AHG – AHG
Quy cách đóng gói: 6 test/card, 24 card/hộp
Bảo quản: 18 – 25ºC

Quy trình sử dụng

I. Chuẩn bị mẫu

1. Chuẩn bị dung dịch hồng cầu 0.8% như sau:
- Đưa Diluent-2 về nhiệt độ phòng trước khi làm test.
- Bơm 1ml Diluent-2 vào ống nghiệm sạch
- Thêm 10 µl hồng cầu khối và trộn nhẹ nhàng.
Ta có dung dịch hồng cầu 0.8% để làm xét nghiệm.
2. Chuẩn bị số Card cần thiết.

II. Quá trình xét nghiệm

1. Viết tên bệnh nhân & mã số túi máu lên trên card.
2. Gỡ tấm lá nhôm một cách cẩn thận.

Đối với Test Coombs Trực tiếp ( DAT)

3. Nhỏ mẫu theo bảng dưới đây:

  AHG AHG AHG AHG AHG AHG
Hồng cầu BN 0,8% 50µl - - - - -

4. Ly tâm card
5. Đọc kết quả

Đối với Test Coombs Gián Tiếp ( IAT) & Định danh kháng thể bất thường

3. Nhỏ mẫu theo bảng dưới đây:

  AHG AHG AHG AHG AHG AHG
HT BN 25µl 25µl 25µl - - -
HCM 0,8% 50µl 50µl 50µl - - -

4. Ủ 15 phút ở nhiệt độ 370C
5. Ly tâm.
6. Đọc kết quả.

Đối với phản ứng hòa hợp (chéo MTP ,Chéo KHC & chéo HT )

3. Nhỏ mẫu theo bảng dưới đây:

  AHG AHG AHG AHG AHG AHG
Máu người nhận 25µl
HTBN
50µl
HCBN
- - - -
Máu người cho 50µl
HCNC
25µl
HTNC
- - - -

4. Ủ 15 phút ở 370C.
5. Ly tâm .
6. Đọc kết quả.